HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Elektrownie słoneczne

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Elektrownie słoneczne

Słońce jest podstawowym źródłem energii dla naszej planety. Przed milionami lat energia słońca docierająca do ziemi została uwięziona w węglu, ropie naftowej, gazie ziemnym itp. Również słońcu zawdzięczamy energię jaką niesie ze sobą wiatr czy fale morskie. Można także bezpośrednio wykorzystywać energię słoneczną poprzez zastosowanie specjalnych systemów do pozyskiwania i akumulowania energii słonecznej. Promieniowanie słoneczne jest to strumień energii emitowany przez Słońce równomiernie we wszystkich kierunkach. Miarą wielkości promieniowania słonecznego docierającego ze słońca do ziemi jest tzw. stała słoneczna. Jest ona wartością gęstości strumienia energii promieniowania słonecznego na powierzchni stratosfery i obecnie wynosi 1,4 kW/m2. W promieniowaniu słonecznym docierającym do powierzchni Ziemi wyróżnia się trzy składowe promieniowania:

R E K L A M A


- bezpośrednie pochodzi od widocznej tarczy słonecznej
- rozproszone powstaje w wyniku wielokrotnego załamania na składnikach atmosfery
- odbite powstaje w skutek odbić od elementów krajobrazu i otoczenia.

W Polsce generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Największe szanse rozwoju w krótkim okresie mają technologie konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych. Ze względu na wysoki udział promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym, praktycznego znaczenia w naszych warunkach nie mają słoneczne technologie wysokotemperaturowe oparte na koncentratorach promieniowania słonecznego.

Zasoby energii słonecznej w Polsce

Z punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania słonecznego w kolektorach płaskich najistotniejszymi parametrami są roczne wartości nasłonecznienia (insolacji) - wyrażające ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaszczyzny w określonym czasie. Na rysunku poniżej i w tabeli poniżej pokazano rozkład sum nasłonecznienia na jednostkę powierzchni poziomej wg Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla wskazanych rejonów kraju.

 


Rys. 1. Rejonizacja średniorocznych sum promieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej w kWh/m2/rok. Liczby wskazują całkowite zasoby energii promieniowania słonecznego w ciągu roku dla wskazanych rejonów kraju.

 

Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m2, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok. Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz/dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie.

 

Tabela 1. Potencjalna energia użyteczna w kWh/m2/rok w wyróżnionych rejonach Polski

Rejon

Rok
(I-XII)

Półrocze letnie
(IV-IX)

Sezon letni
(VI-VIII)

Półrocze zimowe
(X-III)

Pas nadmorski

1076
881
497
195

Wschodnia część Polski

1081
821
461
260

Centralna część Polski

985
785
449
200

Zachodnia część Polski z górnym dorzeczem Odry

985
785
438
204

Południowa część polski

962
682
373
280

Południowo-zachodnia część polski obejmująca obszar Sudetów z Tuchowem

950
712
393
238


Dane zaprezentowane na rysunku powyżej odnoszą się do skali regionalnej. W rzeczywistych warunkach terenowych, wskutek lokalnego zanieczyszczenia atmosfery i występowania przeszkód terenowych, rzeczywiste warunki nasłonecznienia mogą odbiegać od podanych.

Innym parametrem, decydującym o możliwościach wykorzystania energii promieniowania słonecznego w kolektorach są średnioroczne sumy promieniowania słonecznego. Przedstawiono je na rysunku poniżej, podając wartości godzin usłonecznienia (ilości godzin czasu trwania promieniowania słonecznego w ciągu roku) dla reprezentatywnych rejonów Polski wg IMGiW

 

Rys. 2. Średnioroczne sumy usłonecznienia, godz./rok dla reprezentatywnych rejonów Polski.

Według ocen ekspertów, potencjał ekonomiczny kolektorów słonecznych w Polsce do produkcji ciepłej wody użytkowej wynosi 24 PJ. Natomiast potencjał kolektorów słonecznych do suszenia płodów rolnych sięga 21 PJ.

R E K L A M A


Wielkość promieniowania słonecznego jaka może być wykorzystywana przez kolektor jest znacznie mniejsza całkowite promieniowanie słoneczne docierające ze słońca do ziemi i wynosi 0,7 kW/m2. Przyczyną tego są straty przesyłanej energii powstałe w wyniku:

-rozproszenia
-pochłaniania
-strat na kolektorze

POZYSKIWANIE ENERGII SŁONECZNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Największym problemem nie jest pozyskanie tej energii lecz jej zmagazynowanie i wykorzystanie we właściwym czasie.

Systemy solarne można więc podzielić na następujące grupy:

-aktywne ( z wymuszonym obiegiem grawitacyjnym - całoroczne instalacje), do instalacji dostarcza się dodatkową energię z zewnątrz, zwykle do napędu pompy lub wentylatora przetłaczających czynnik roboczy (najczęściej wodę lub powietrze) przez kolektor słoneczny. Funkcjonowanie kolektora słonecznego jest związane z podgrzewaniem przepływającego przez absorber czynnika roboczego, który przenosi i oddaje ciepło w części odbiorczej instalacji grzewczej.

-pasywne ( grawitacyjne - instalacje letniskowe), do swego działania nie potrzebują dodatkowej energii z zewnątrz. W tych systemach konwersja energii promieniowania słonecznego w ciepło zachodzi w sposób naturalny w istniejących lub specjalnie zaprojektowanych elementach struktury budynków pełniących rolę absorberów.

Granice podziału pomiędzy dwoma wyżej wymienionymi sposobami wykorzystania konwersji termicznej są dość płynne. Z jednej strony w systemach pasywnych dopuszcza się stosowanie pewnych elementów regulujących przepływ energii uzyskanej z promieniowania słonecznego. W przypadku, gdy zastosowane są w tym celu urządzenia mechaniczne można mówić o systemach semiaktywnych. Z drugiej strony często celowo stosuje się uzupełniające się wzajemnie w jednej instalacji grzewczej systemy pasywne i aktywne jednocześnie. Mówi się wtedy o systemach kombinowanych.

 

W obu przypadkach zamiana energii promieniowania słonecznego odbywa się w specjalnych elementach kolektorów słonecznych zwanych absorberami. Transmisja zaabsorbowanej energii słonecznej do odbiorników odbywa się w specjalnych instalacjach.


Kompletne całoroczne instalacje słoneczne na potrzeby c.w.u. i c.o. składają się z trzech zasadniczych elementów bez których nie było by możliwe magazynowanie energii:


KOLEKTOR SŁONECZNY-podstawowy element instalacji słonecznej, jego zadaniem jest przekształcenie energii słonecznej w energię cieplną poprzez specjalną płytę absorpcyjną. Najczęściej stosuje się tzw. kolektory płaskie cieczowe.

Każdy kolektor tego typu składa się z:

-przezroczystej szyby
-powłoki absorpcyjnej
-systemu rurek miedzianych w których przepływa ciecz solarna
-ocieplenia od spodu
-obudowy aluminiowej w której zamknięte są ww. elementy.

W zależności od użytych materiałów współczynnik pochłaniania energii słonecznej może osiągnąć wartość do 95-97%.

 

Drugi typ kolektora to tzw. kolektor rurowo-próżniowy. Jest on inaczej zbudowany niż kolektor płaski cieczowy. Oparty jest na szklanej rurze w środku której umieszczono cienki absorber z rurką metalową, wewnątrz której umieszczona jest jeszcze jedna rurka. Ciecz płynie wewnętrzną rurką i wpływając od dołu do zewnętrznej rurki, nagrzewa się przejmując ciepło od absorbera. Ten typ kolektora charakteryzuje się większą sprawnością niż kolektor płaski w okresie o zwiększonym zachmurzeniu.


AUTOMATYKA, UKŁAD BEZPIECZEŃSTWA-ten element instalacji w skład którego wchodzą zawory, naczynie przeponowe, pompka cyrkulacyjna, regulator mikroprocesorowy ma zapewnić odpowiedni kierunek przepływu medium oraz ciepła w systemie. Ponadto przy instalacjach całorocznych automatyka jest wyposażona system pogodowy co zapewnia optymalne wykorzystanie energii w zależności od warunków biometeorologicznych. Przy odpowiednio dobranym układzie automatyka pogodowa może w miarę potrzeb załączać lub wyłączać odpowiednie źródła ciepła.

 

ZBIORNIK- inaczej akumulator ciepła. To tutaj właśnie poprzez specjalne wymienniki spiralne odbywa się wymiana ciepła z medium cieplnego (glikol) na korzyść wody.

Zasobnik musi być indywidualnie dobierany w zależności od wielkości instalacji i jej przeznaczenia. Bardzo ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. sprzęgła cieplnego umożliwiającego połączenie paru układów grzewczych ( np. kolektory słoneczne z kotłem olejowym i kominkiem) w jeden w pełni zautomatyzowany układ gwarantujący duże oszczędności tradycyjnych nośników energii !

Bardzo ważne jest, aby zasobnik-akumulator był dobrze ocieplony co zapobiegnie stratom ciepła i podniesie wydajność całej instalacji.


Źródła: http://www.ekologika.com/ oraz
Europejskie Centrum Energii Odnawialnej
   WASZYM ZDANIEM

autor: oze (19.06.2012, 19:39:29)
Tytuł powinien brzmieć: "Ciepłownie słoneczne"

autor: edyta (10.04.2012, 19:36:43)
Witam Chcialabym sie dowiedziec jaka jest aktualna cena za 1kwh, jezeli chce sprzedac energie energetykowi.

autor: shellerini&słoń (06.02.2012, 20:01:54)
dobre dobre

autor: (24.09.2011, 13:17:53)
Odnośnie wypowiedzi "Kempes". Niestety nie masz racji. Mam domek jednorodzinny i nawet część instalacji solarnej wykonanej podczas budowy domu. W tym roku chciałem dokończyć instalację solarną tylko na wodę ciepłą (bo to wersja najszybciej się zwracająca). Konkretne (a nie propagandowe) wyceny różnych firm nie schodziły poniżej dwudziestu tysięcy za całość (3 osobowa rodzina). Z tą dotacją to też nie jest do końca prawda. Dotację można uzyskać tylko i wyłącznie biorąc drogi kredyt (i jest tylko kilka możliwości w konkretnych bankach). Licząc prowizję, odsetki, minimalny czas kredytu, podatek od wzbogacenia itp. bardzo niewiele z tych 45% zostaje. Licząc ponadto zużycie prądu do pompy solarnej, płynu solarnego itp. obliczony w odpowiednim do tego celu programie czas zwrotu pieniędzy na instalację solarną wyniósł u mnie 17 lat.

autor: Kempes (25.06.2010, 15:44:56)
Odnośnie wypowiedzi "Robola", Nie mam pojęcia z kąt wziął te cenniki, ale to absurd. Koszt dobrej instalacji dla 3 osób, razem z montażem nie przekracza na rynku 10 tyś zł. Więc jest to w praktyce o połowę Mniej od szacowanej przez pana ceny. Poza tym normalny człowiek skorzystał by z dotacji (do 40%) co może Zmniejszyć koszt takiej instalacji do 5-6 tyś zł. wówczas instalacja zwraca się po 7-8 latach!! Co kompletnie zmienia postać rzeczy. Radzę więc dobrze policzyć, i korzystać z rzetelnych informacji.

autor: robol (27.03.2010, 20:13:45)
Instalacja około 22 000 PLN dla trzech osób.Grzanie wody taryfą nocną 70 do 100 PLN miesięcznie tak więc instalacja to około 300 miesięcy grzania wody,nie doliczając kosztów konserwacji .Normalny człowiek nie zainwestuje bo niby skąd ma wziąć taką kasę.

autor: Jurek z Osjakowa (23.12.2009, 21:09:35)
Jestem pierwszy raz na tej stronie - bardzo mi się podobają rady niektórych osób i tak powinno być . Zachęcam do ciekawej dyskusji i dobrych podpowiedzi bo to jest temat przyszłości w który każdy z nas musi wejść - wcześniej czy póżniej.

autor: ilona (28.11.2009, 15:39:32)
nie do końca podoba mi się ta praca, za mało konkretów

autor: Mariusz Atta Zabłocki (21.09.2009, 22:44:08)
Spoko Jest Elo ! Eminem The Best !

autor: adam (19.01.2009, 19:14:49)
heh, ciekawe, sprawdziłem na maps.google.com, rzeczywiście w niektórych zakątkach to nawet co 2 dom ma 'dodatek' na dachu :D

autor: paweł (03.01.2009, 23:39:43)
Odp1.Mozna produkawć i nie ma się co martwić o zbyt tej energi. Zakład energetyczny musi kupic. Odp2. oko 13gr za kWh. Odp3. Po około 22 latach jeżeli w spólkę wejdą 3 osby najlepiej rolnicy i zbuduja kolektory na dachach wsoich stodół:)Odp.4ok 2 miliony zł

autor: Stanisław (27.12.2008, 12:52:08)
Może ktoś sie orientuje i odpowie mi na następujace pytania: 1. Czy w Polsce można już produkować i sprzedawać, tak jak to jest w Niemczech, Zakładom Energetycznym prąd elektryczny z własnych solarów? 2. Ile płacą za taką energię? 3. Kiedy zwraca sie koszt inwestycji? 4. Ile trzeba stracić aby zyskać?

autor: Andrew ":D" (04.12.2008, 16:36:15)
Nie ma nic o liczbie elektrowni słonecznych :( poprawcie to !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

autor: wooytoo (26.11.2008, 22:04:21)
Ja mam taki mały komentarz co do ocieplenia globalnego i dziur ozonowych. Otóż kiedyś na terenie północnej Polski był lodowiec. I było to wieki temu. I rozpuścił się przez elektrownie? Może motoryzacje? Pytam z ciekawości, a nie z przekory. Pozdraiwam

autor: Jakub Duralak(muszę wpisać bo może zostanę dzięki temu komentarzowi Odkrywcą) (15.09.2008, 19:00:34)
Wiecie że przez zanieczyszczenie powietrza powstał EFEKT CIEPLARNIANY (to znaczy ,że w ozonie przez zanieczyszczenie powstały dziury, przez które wlatują promienie słoneczne i zostają zamiast się odbić.)Tych promieni wlatuje coraz więcej dlatego jest na świecie coraz bardziej gorąco, i rozpadają się lodowce. Gdyby każdy miał w domu,(w bloku i wieżowcu, ta bateria stałaby zapewne na strychu) taką Elektrownie Słoneczną, (to według mnie) Tych promieni byłoby coraz mniej, ponieważ byśmy je wytracali na prąd, światło, i ciepłą wodę. I nie byłoby tak gorąco, i zachowalibyśmy nasze piękne lodowce oraz surowce naturalne. Co wy na to? Wiem że się rozpisałem...

autor: piotr (14.07.2008, 11:12:17)
Wszystko byśmy mieli tylo to wszystko to tylk dla bogatych.

autor: makapu (08.06.2008, 15:12:24)
na Hawajach (gdzie mieszkam:)) w co 10 domu jest taka instalacja na ciepla wode, a od 2010 ma wejsc przepis nakladajacy obowiazek montazu instalacji na kazdym nowym budynku (juz teraz sa ulgi podatkowe). jak sie dobrze pomysli to nawet niespecjalnie szpeci to wizerunku chalupki. Pozdrawiam

autor: Kasica (19.05.2008, 16:28:24)
ujdzie ono.

autor: hypnosis (24.04.2008, 15:26:36)
fajna stonka ale mogło to być krótsze :P

autor: artur (15.04.2008, 09:59:01)
szkoda że tak mało ale i tak dobre na referat starczy;-)

autor: czarek13 (08.04.2008, 22:12:45)
supeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

autor: madzixa (22.03.2008, 12:03:55)
yyy praca nawet dobra, ale nie ma tu nic gdzie znajduja sie elektrownie słoneczne w Polsce i czy wogole takie istnieją.. tsss trochę trzeba nad ta praca popracować...

autor: Asterix (03.03.2008, 13:10:11)
Ceny energii ustala prezes URE raz w roku. Robi to w marcu, wiec niedługo ceny ulegną zmianie.

autor: asterix (03.03.2008, 13:08:40)
Za energię ze zrodeł odnawialnych dostaniesz łącznie około 360 PLN netto / MWh. Moze nawet troche mniej biorąc pod uwagę koszty zbycia. Cena nie jest stała w czasie i zależy od kilku czynników, ale wachania są niewielkie.

autor: dzimi (27.02.2008, 14:55:04)
o co wam wszyskim biega

autor: sabekm (04.02.2008, 21:57:40)
czy ktoś może wie gdzie można znaleźć jakieś informacje na temat cen energii el. wyprodukowanej z ogniw fotovoltaicznych. tzn. ile ZE płaci za kWh dzięki pozdrawiam

autor: Patryk (30.01.2008, 14:29:57)
to zróbcie elektrownie która bierze prąd z błyskawic w ameryce już tak jest i płacą 2razy mniej od polaków

autor: Rysiek (26.01.2008, 23:09:21)
Podsumuję- kolektory opłaca się budować w całej Polsce bo różnice w mocy promieniowania słońca są rzędu 15%. Takie instalacje można dołączyć do każdego systemu podgrzewania wody ! koszt: bojler-GALMET 140l dwupłaszczowy 900zł kolektor płaski (najprostrzy) 1000zł pompa C.O. 150zł układ sterowania (porównójący temperaturę wyjścia z kolektora do wyjścia z bojlera (termostat J-21) z przeróbką. ok. 30zł (naczynie przeponowe 50zł ) do tego rurki , chęci i gotowe. Mam takie rozwiązanko na dachu, kosztowało 2500zł , to co proponują firmy to drogie zabawki dla snobów którym to wisi czy zapłacą za ciepłą wodę 200 czy 20zł ale sąsiadom się mogą pokazać. Instalację tego typu przypominają pracę dyplomową ,coś w rodzaju czajnika do gotowania wody na gazie ale z czujnikiem temperatury , napełnienia , twardości i smaku, wszystko w izolacji wprost z NASA. TYLKO PO CO ?! Pozdrawiam i życzę zapału.

autor: nie nadaje sie!!!!! (21.01.2008, 20:00:09)
Syf i tyle

autor: jula (11.12.2007, 11:18:32)
w sumie znalazła to co chciałam. ale musze miec konkret o energii słonecznej ale dam rade poszukam sobie jeszcze

autor: marcin (09.12.2007, 12:31:19)
zapraszam na stronę: www.mrbroda.republika.pl

autor: Dominika (06.12.2007, 22:41:17)
dlaczego nie ma legęd do map?????gdyby nie to wszystko było by super ale i bez tego dałam sobie rade:) pozdr:P

autor: Gosiaczek ;*;*;* (05.12.2007, 18:41:06)
Fajne ale chciałabym aby ta strnka poświęciła kawałeczek miejsca na za i przeciw budowwie takich elektrowni słonecznych .......ale tak tio spoko ;););) a i szkoda że nie ma tu nic o baterii słonecznej i o kosztach ;(

autor: BKD (04.12.2007, 14:03:35)
Dlaczego nie ma budowy kolektora??

autor: BKD (04.12.2007, 14:02:17)
Ta stronka jest super...:) Dzieki niej zmarnowałam całe 45 minut lekcji...

autor: Gal Anonim (19.11.2007, 19:33:32)
Bardzo fajnie napisane dzięki.

autor: Ewusia (24.09.2007, 18:29:28)
Podoba mi się wszystko!!

autor: Leon do Marka (31.07.2007, 17:06:32)
Marku zobacz forum Elektroda.pl /rtvforum tacy jak ty sami robią dołącz i sam zacznij Wpisz kolektor słoneczny za 1500zł

autor: jacek (19.06.2007, 10:51:37)
W świecie nauki bodajże z maja wyczytać można o nowym rewolucyjnym typie ogniw słonecznych który jest już w końcowej fazie badań i wkrótce mógłby wejść do użytku. CHodzi tu o jakieś nowe węglowe powłoki które są o wiele tańsze niż te obecnie. Mam nadzieje że nikt tego nie zatrzyma i wkrótce będziemy mogli kupywać za kilkakrotnie taniej takie kolektory. Bądźcie czujni

autor: ania (06.06.2007, 20:56:07)
szukam dobrej stronki z ktorej moglabym zaprojektowac miasto przyszlosci z wykorzystaniem zrodel niekonwencjonalnych. pomozcie prosze bardzo pilne.

autor: Marta (18.05.2007, 10:29:06)
Nie ma konkretów na temat wymagań technicznych jakie mają spełniać obiekty infrastruktury związanej z tzw. energią odnawialną

autor: Ilonka (16.05.2007, 19:15:46)
fajny tekst. ten ko go napisał powinien dostać jakąś nagrodę pieniężną albo oś w tym stylu. ludzi z rozumem powinni nagradzać a nie tych bemozgów których przykładem jest giertych

autor: jooasia (12.05.2007, 12:52:32)
informacje sie przydały. wielkie dzieki D:

autor: ktosik (05.05.2007, 14:36:58)
dlaczego nie ma budowy??????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

autor: maja (18.03.2007, 17:41:08)
pogolnie strona ok itd duzo w niej roznych przydatnych informacji... ale ja wolalabym wiecej map.. pozdro:)

autor: oj (13.03.2007, 19:56:26)
stronka OK ... tylko brak legend do mapek.... a to błąd... bo nawet w podstawówce legendy są wymagane.... mapa bez legendy to nie mapa... więc nie ma wartości edukacyjnej.... pozdro...

autor: Franciszek (07.03.2007, 20:51:36)
Jakie są ceny takich instalacji ?

autor: Ada (06.03.2007, 15:53:13)
fajne ale nie ma nic o działaniu baterii słonecznej!!!!!!!!!!!!

autor: karolinka:) (24.02.2007, 14:07:12)
ta stronka jest super...dzieki niej zrobiłam referat...

autor: Marek (09.02.2007, 23:19:42)
Jak taki biedak jak ja ma sobie obniżyć koszty, skoro to jest takie drogie. Niestać mnie na tego typu rozwiązanie a co dopiero na oszczędzanie.

Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 0+9=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2021 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.