HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Gigawat Energia

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Jest gaz czy nie
(02.07.2006)
Plotki mówią, że Kraków leży na gazie. Tyle tylko, że zalega on bardzo głęboko. Ludzie dobrze poinformowani twierdzą, że widzieli nawet satelitarne zdjęcia dużej dokładności, na których to wszystko jest jak czarne na białym. Przez lata studiów po nocach śnił mi się przekrój Kraków – Zakopane, który wisiał w Zakładzie Geologii Naftowej. Był bardzo skomplikowany i wyjątkowo poszatkowany jak na swoje ledwie sto kilka kilometrów w naturze. Żadnej dużej, łatwej do zapamiętania struktury, a trzeba go było umieć wyrysować od ręki o każdej porze dnia i nocy. Przynajmniej do momentu zaliczenia ćwiczeń i zdania egzaminu. Dlatego też z dużą ciekawością pojechałem do Tokarni, gdzie „Apache” szuka gazu.

Wiatr w modzie
(02.07.2006)
Wiatr postrzegany jest przez wielu jako główne źródło energii odnawialnej. Energia słoneczna jest wciąż stosunkowo droga, a wykorzystywanie energii falowania morskiego czy też przypływów napotyka wiele przeszkód – zarówno finansowych jak również technicznych. Wiatr ma tę przewagę, że jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej jest nie tylko coraz łatwiejsze technologicznie, ale i tańsze, a poza tym wiatr wieje wszędzie (choć z różną siłą i natężeniem). Kariera elektrowni wiatrowych - dotąd postrzeganych jako nieznaczące źródło energii - dopiero się zaczyna...

Konkurencja dla wiatraków
(02.07.2006)
W Wielkiej Brytanii trwa kolejny etap realizacji pionierskiego projektu wykorzystania pływów morskich do generowania energii elektrycznej za pomocą specjalnych turbin. Wieloletnia praca badawcza prowadzona przez kilka partnerskich firm wraz przedstawicielami Uniwersytetu w Kassel z Niemiec być może już wkrótce przyczyni się do zwiększenia udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej i rządu Wielkiej Brytanii w 1995 roku na wodach Loch Linnhe w Szkocji wybudowano mały model turbiny wykorzystującej prądy morskie. Wyniki badań przeprowadzonych na prototypie okazały się obiecujące. W lecie br. rozpoczęto więc budowę pierwszej eksperymentalnej jednostki o mocy 300 MW, która będzie pracować 3 km na północny wschód od Lynmouth. Prace montażowe mają rozpocząć się we wrześniu, a termin uruchomienia turbiny zaplanowano na październik br. - informuje Peter Fraenkel, dyrektor techniczny Marine Current Turbines LTD.

Kolejne perpetuum mobile?
(02.07.2006)
Ludzkość ponownie znajduje się na progu wielkich odkryć. Mimo imponującego postępu nauki i techniki natura wielu zjawisk fizycznych wciąż pozostaje dla nas zagadką. Należą do nich m.in. różnego rodzaju zjawiska związane z ruchem wirowym materii. Według rosyjskich uczonych, praktycznie dowiedziony jest fakt, że w wirach zarówno wywołanych sztucznie (w różnych urządzeniach technicznych), jak i występujących w przyrodzie (np. trąbach powietrznych, piorunach kulistych czy wirach morskich) często zachodzą procesy fizyczne, których energia przekracza ilość energii doprowadzonej na ich wytworzenie.

ekonomicznie ogrzewać
(02.07.2006)
Nie raz zastanawiamy się jak uchronić się w letnich miesiącach przed ciepłem. Ale w tych rozważaniach często towarzyszy nam też i inna refleksja, co zrobić by nie zmarnotrawić tego, co oferuje nam sama natura i usytuowanie naszej planety. Coraz powszechniejsza staje się opinia, że dla przyszłych pokoleń największym, jeśli nie podstawowym, źródłem energii będzie Słońce. Już dzisiaj stanowi ono nie byle jakie wyzwanie dla specjalistów – architektów i energetyków.

Promienie słoneczne
(02.07.2006)
Każdej minuty Słońce dostarcza Ziemi i jej mieszkańcom ogromne ilości energii - jak wielkie - trudno sobie wyobrazić. Wyliczenia dowodzą, że promienie słoneczne padające tylko w ciągu jednej doby na Ziemię dostarczają tyle energii, ile cała ludzkość byłaby w stanie zużyć w przeciągu 27 lat! Wykorzystanie tego źródła energii, choćby w niewielkim stopniu, to ogromne wyzwanie dla ludzi i dostępnych im technologii. Jak na razie udaje się to niewielu. Ciekawe przykłady zastosowania energii słonecznej możemy zobaczyć już od stycznia na stacjach BP

Mała hydroenergetyka
(02.07.2006)
Wszystko wskazuje na to, iż pomimo dziury budżetowej, po latach zastoju, mała hydroenergetyka wreszcie ruszy z miejsca. 11 grudnia ubiegłego roku wmurowano uroczyście akt erekcyjny pod małą hydroelektrownię i tor kajakowy przy stopniu wodnym Kościuszko w Krakowie. O założeniach ekonomicznych tej nietypowej, jak na krakowskie stosunki, inwestycji pisaliśmy w poprzednich wydaniach „Gigawat Energii”. Teraz trochę niezbędnych szczegółów technicznych.

Hydroenergetyka Energetyka wodna
(02.07.2006)
Energetyka wodna postrzegana jest jako podstawowe źródło zaspokojenia zapotrzebowania na energię w krajach rozwijających się. Natomiast w Europie nowe większe inwestycje w tym sektorze zostały wstrzymane. Rozwój energetyki wodnej na świecie znalazł się pod znakiem zapytania. Z jednej strony naciski ze strony rządu i społeczeństwa wymuszają wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Z drugiej jednak strony obrońcy środowiska stawiają żywiołowy opór przeciw planom budowy nowych hydroelektrowni.

Projekt wykonawczy
(02.07.2006)
Od listopada 2001 r. Hydrotrest Skanska wraz z Hydroprojektem Warszawa pracują nad projektem wykonawczym rekultywacji zbiornika rożnowskiego w Tęgoborzu. Po zakończeniu wszystkich robót na podwyższonym brzegu zbiornika, nad znacznie pogłębioną zatoką znajdą się: zatoka na dla żaglówek, kanał i przystań dla motorówek z niedaleko położoną stacją benzynową, baseny i stadion sportowy. Program stanowi część strategii rozwoju Województwa Małopolskiego.

Hurtowy handel energią
(02.07.2006)
- „Kontrakty długoterminowe (KDT), zawarte między Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi i niektórymi wytwórcami energii elektrycznej, obejmują 65-70 proc. obrotu krajowego. Ceny jednostkowe ustalane w oparciu o te kontrakty są wysoce zróżnicowane i zawierają się w przedziale od 85 do 250 zł/ MWh. KDT wykluczają niezależność Operatora Systemu Przesyłowego (czyli PSE), wymaganą przez UE, gdyż jest on zaangażowany w obrót energią elektryczną” – to Pańskie słowa Panie Prezesie, zacytowane początkiem marca w jednym z czasopism. Proszę powiedzieć, jakie zagrożenia dla polskiej energetyki – oprócz jawnej niesprawiedliwości - niosą KDT i na ile są one niezgodne z dyrektywami obowiązującymi w UE

Halony, freony
(02.07.2006)
Coraz głośniej i częściej światowe organizacje ekologiczne domagają się ograniczenia zanieczyszczania środowiska naturalnego, między innymi, poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji i gazów. Efekt cieplarniany spowodowany zanieczyszczeniem atmosfery, może przynieść całej naszej planecie nieodwracalne skutki. Zjawisko dziury ozonowej jest częstym tematem goszczącym w mediach, w prasie, radiu i telewizji. Ale fałszywe jest twierdzenie, że jest to zjawisko trywialne, bowiem jest bardziej skomplikowane niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Dlatego przyjrzyjmy mu się uważniej.

Napędzanie turbin parą cieczy niskowrzących
(02.07.2006)
Większość elektrowni na świecie wytwarza energię elektryczną poprzez ogrzewanie wody, uzyskując w ten sposób parę napędzającą łopatki generatora. Zastąpienie wody cieczą niskowrzącą może otworzyć nowe możliwości w produkcji energii. W tradycyjnych elektrowniach spalinowych źródłem ciepła jest komora spalania, a czynnikiem termodynamicznym poruszającym turbinę jest krążąca pod ciśnieniem para wodna.

Superkondensatory
(02.07.2006)
Na podstawie materiałów zamieszczonych w biuletynie EPRI Journal oraz miesięczniku „Power Quality” opracował Piotr Olszowiec Od ponad 20 lat w elektrotechnice wykorzystywano unikalne zalety superkondensatorów dla podtrzymania niskonapięciowego zasilania pamięci urządzeń cyfrowych. Obecnie postępy inżynierii materiałowej umożliwiły ich zastosowanie w układach o znacznie wyższych napięciach i mocach.

Gazy cieplarniane
(02.07.2006)
Problem emisji gazów cieplarnianych wzbudza na świecie coraz większe zainteresowanie. Emisja dwutlenku węgla w krajach OECD wyniosła w 1999 r. 23,2 mld t, przy czym aż 60% tej ilości pochodziło ze spalania paliw organicznych. Na wykresach pokazano udziały poszczególnych sektorów gospodarki i paliw w emisji CO2 na świecie. Źródłem trzeciej części światowej emisji tego gazu jest energetyka i właśnie w tym sektorze

Zgazowanie szlamów z oczyszczalni ścieków
(02.07.2006)
Już w początkach działalności rafinerii VEBA-OEL w Gelsenkirchen – przed I wojną światową – podjęto działania badawczo-wdrożeniowe nad uszlachetnianiem płynnych oraz mazistych pozostałości z przerobu ropy. Dziś te właśnie procesy nabrały szczególnego ekologicznego i ekonomicznego znaczenia w zagospodarowaniu oraz neutralizowaniu rozlicznych odpadów komunalnych i przemysłowych. Te właśnie procesy górują nie tylko ekonomiczną efektywnością nad spalaniem w elektrociepłowniach wymienionych wyżej odpadów, ale zapewniają mniejsze objętości głęboko zneutralizowanych oraz zutylizowanych pozostałości, spośród których sporo (szczególnie te zeszkliwione jako szlaka) znajdują gospodarcze zastosowanie. Omawiane procesy obejmują

Francuzi wierzą w geotermię
(02.07.2006)
Niezależnie od temperatury (wysokiej czy niskiej), energia czerpana z głębi Ziemi ma przed sobą świetlaną przyszłość, w szczególnosci jeśli chodzi o zapewnienie wygody mieszkańcom domów jednorodzinnych (ogrzewanie geosolarne). Również jej przemysłowe wykorzystanie – pilotażowe doświadczenia przeprowadzone ostatnio w Alzacji – przyniosło bardzo zachęcające efekty.

Eurolider i eksporter
(02.07.2006)
Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o.(PNIG Kraków), otrzymały 2 nagrody w piątej edycji konkursu „Rynków Zagranicznych”. Pierwszą z nich jest tytuł „Eurolidera 2002”, która została przyznana prezesowi Zarządu PNiG Kraków - Jarosławowi Bałaszowi w uznaniu talentu i umiejętności wykreowania polskiej firmy o standardzie nowoczesnego przedsiębiorstwa Unii Europejskiej. Druga to Laur Eksportera - „Wybitny Polski Eksporter - Polish Outstanding Exporter”, którą odebrał w imieniu firmy wiceprezes Zarządu PNiG Kraków – Maciej Załubka, tytuł został przyznany za utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju eksportu na przestrzeni ostatnich lat, pozyskiwanie nowych rynków zbytu i doniosły wkład w rozwój polskiego handlu zagranicznego.

Energia z oceanów
(02.07.2006)
Chociaż oceany zajmują 70% powierzchni Ziemi, to jednak dopiero w ostatnich 50 latach naukowcy zaczęli postrzegać je jako potencjalne źródło energii. Powszechnie uważa się, że technologia wykorzystania wód morskich do wytwarzania energii elektrycznej osiągnęła poziom, który stwarza realne możliwości niezawodnego i taniego czerpania z nich energii. Wyróżnia się trzy główne źródła energii wód morskich: fale, pływy, konwersja oceanicznej energii cieplnej.

Energia dla miast przyszłości
(02.07.2006)
Według prognoz naukowców w ciągu najbliższych dwudziestu lat zużycie energii na świecie wzrośnie o ponad 50% i osiągnie poziom blisko 20x1010 MWh. Zapewnienie tak wielkich dostaw energii i rozwiązanie coraz trudniejszych problemów ekonomicznych, technicznych i ekologicznych stanowi jedno z największych wyzwań stojących przed współczesną cywilizacją. Rozwiązania tych zagadnień amerykańscy fizycy i energetycy upatrują w pełnym wykorzystaniu już obecnie znanych i stosowanych technologii wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii. Wizja miasta przyszłości opiera się na symbiozie technologii energetyki jądrowej, zastosowań wodoru i wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa. Zdaniem amerykańskich futurologów, wymienione technologie energetyczne są wystarczające dla ekonomicznego, bezpiecznego i niezawodnego zaopatrzenia w energię wielkich skupisk ludności po 2020 r.

Energetyka
(02.07.2006)
2 kwietnia, a więc następnego dnia po “lanym poniedziałku” i dokładnie w tym dniu, kiedy media tradycyjnie już prostują “primaprilisowe dowcipy”, rząd przyjął wreszcie dawno oczekiwany dokument pod nazwą: “Ocena realizacji i korekta założeń polityki energetycznej Polski do roku 2020”. W istocie - dziwnym zrządzeniem losu - dokument ów jest kubłem zimnej wody na głowy omamionych rządzą sukcesu planistów sprzed kilku lat, z drugiej zaś strony nie daje on jednak wyraźnych i czytelnych gołym okiem wskazówek, co do tempa i kierunków prywatyzacji tego sektora oraz sposobów jego demonopolizacji.

Energetyka wodna: MEW
(02.07.2006)
Początki amerykańskiej energetyki wodnej sięgają końca XIX wieku, gdy George Westinghouse wybudował na Wodospadzie Niagara pierwszą w świecie hydroelektrownię dużej mocy. Powstające w początkach XX wieku elektrownie wodne przyspieszyły rozwój gospodarczy (zwłaszcza rolnictwa) w wielu regionach USA, m.in. Tennessee Valley i Columbia River. Jednak w ostatnich 30 latach w społeczeństwie amerykańskim ukształtowała się świadomość długofalowych skutków ekologicznych wielkich hydroelektrowni. Obawy te doprowadziły do wydania nowych aktów prawnych np. Electric Consumers Protection Act (1986), które ograniczyły możliwości nowych inwestycji w energetyce wodnej. W rezultacie nastąpił spadek produkcji energii w tym sektorze z jednoczesnym wzrostem jej kosztów

Energetyka wiatrowa: zanim ogłosisz budowę
(02.07.2006)
Powodów takiego „marazmu”, który spowodował, iż do końca lutego 2003 r. jedynie ok. 60 MW mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE) pochodzi z energetyki wiatrowej, jest wiele. Z pewnością zasadniczym elementem, który zawsze warunkował tempo przyrostu mocy zainstalowanej w tej branży, są wynikające z uregulowań prawnych kwestie opłacalności ekonomicznej w sensie makro. Istotnym jednak elementem – wynikającym przecież z konieczności zrealizowania podstawowej zasady działania elektrowni wiatrowej, pracującej na sieć energetyczną, są także jasne, precyzyjne i niezmienne reguły techniczne, określające możliwość oraz sposób postępowania z projektowanymi inwestycjami.

Rozwój energetyki światowej do roku 2050
(02.07.2006)
W 1999 roku zużyto prawie 14 mld ton JUW (Jednostek Umownych Węgla; 29308 kJ/kg) na pokrycie światowych potrzeb energetycznych. Od 1970 roku światowe zużycie nośników energii zwiększyło się nieco o ponad 75%. Zapotrzebowanie na nie w następnych dziesięcioleciach będzie nadal wzrastać i to szczególnie w krajach azjatyckich oraz rejonu Pacyfiku. Zapotrzebowanie na nośniki energii w roku 2050 osiągnie poziom 27,1 mld ton JUW i uwzględnia dalszy przyrost zaludnienia naszej planety. Przyszłość ludzkości zależy przede wszystkim od zharmonizowania istotnego wzrostu efektywności funkcjonowania rozwijającej się energetyki z dostrzegalną (odczuwalną) ochroną środowiska.

Energetyczna suwerenność Europy i Polski
(02.07.2006)
wiatowa Rada Energetyczna już od lat – choć ten głos nie jest zbyt chętnie upowszechniany – sygnalizuje geopolityczne ryzyko, wiążące się z koncentracją światowych zasobów ropy naftowej ledwie w kilku rejonach, od lat niespokojnych politycznie i gazu ziemnego w rękach jednego głównego dostawcy (Rosja). Dlatego też Rada uważa, że należy na równych prawach rozpatrywać wszystkie scenariusze rozwoju energetyki i demokratycznie traktować wszystkie nośniki energii (węgiel, gaz, ropa naftowa, energia jądrowa, źródła odnawialne i niekonwencjonalne) bez arbitralnej dyskryminacji. Powszechnie wiadomo, że rezerwy kopalnych surowców energetycznych w świecie wystarczające są do końca tego wieku. Ich zasoby zależą głównie od kosztów pozyskania i rozwoju technologii udostępniania. Udział węgla kamiennego i brunatnego w światowych rezerwach surowców energetycznych wynosi 68%, ropy naftowej 17%, gazu ziemnego 15%

Akcyza z prądem nikomu nie smakuje
(02.07.2006)
Akcyza na energię elektryczną stała się faktem. To tylko dwa grosze na kilowacie – chciałoby się powiedzieć. Ale to około 18-20 proc. cen hurtowych obowiązujących na europejskim rynku energii. Nie ma wątpliwości, że w wyniku nałożenia akcyzy, energia w Polsce podrożeje. Pytanie tylko o ile? Konsumenci gazu płynnego – mimo wcześniejszych obaw - praktycznie nie zauważyli wprowadzenia nań akcyzy. Ale gaz płynny nie jest medium sieciowym. Jego rynek zbudowany w ciągu ostatnich dziesięciu lat od podstaw jest autentycznie wolny. Tego nie można powiedzieć o energii elektrycznej spętanej na dodatek kontraktami długoterminowymi, które są zastawem wszystkich wielomilionowych kredytów na modernizację i rehabilitację energetyki.

Elektrownie wiatrowe
(02.07.2006)
Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie oznaczania naziemnych przeszkód lotniczych reguluje Polska Norma PN-65/L-49002 Ruch lotniczy „oznaczanie naziemnych przeszkód lotniczych”. Według zapisów Informacji normalizacyjnej Urzędu Dozoru Technicznego UDT-IN/10/2000 (str. 20), norma ta nie jest obligatoryjna, mimo że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 8 grudnia 1997 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych (Dz. U. Nr 160 poz. 1099) powinna być stosowana jako obowiązkowa.

Elektrownie jądrowe
(02.07.2006)
W ostatnim trzydziestoleciu w Polsce wiele było czynione w stronę zastosowania energetyki jądrowej w naszym systemie elektroenergetycznym, a pierwsza elektrownia jądrowa była już na ukończeniu, ale ze względów politycznych budowę jej przerwano Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej po roku 1980 a szczególnie w latach 90., likwidacja przemysłu czyniły ją zbędną. Nagłaśnianie względów ekologicznych i efektów awarii w Czarnobylu to była woda na młyn aby z uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej zrezygnować bo to jest „be” szczególnie ze względów politycznych, ale teraz okazuje się, że jednak budowa tej elektrowni jest konieczna i ponownie rozpatrywane są scenariusze budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Lokalne elektrociepłownie na biomasę
(02.07.2006)
Pod nadzorem pilnych wymogów ochrony środowiska, kraje Unii Europejskiej podjęły uchwałę o zwiększeniu udziału odnawialnych nośników energii do 12% całości jej zużycia na przestrzeni lat 2000-2010. Obok energii słońca i wiatru, przede wszystkim biomasie poświęca się obecnie najwięcej środków na działania badawczo - wdrożeniowe. Obok utylizacji istniejących, niewykorzystanych zasobów drewna, słomy, trocin, kory itp. sporo środków przeznacza się na uprawę nowych roślin, wśród których w naszych warunkach glebowo-klimatycznych najwyższe plony osiąga się z uprawy wierzby norweskiej. Jej plantacje w okręgach lubuskim oraz pomorskim owocują zbiorami 30 ton/rok z hektara suchej masy drewna. Przy zbiorach w trzyletnich cyklach zyskuje się gałęzie o średnicy 5-8 cm i wysokości 6-7 metrów.

Dzięki geotermalnemu ogrzewaniu – w Mszczonowie...
(02.07.2006)
Miasto Mszczonów oddalone o 40 kilometrów na południowy zachód od Warszawy to kolejne miejsce w Polsce, gdzie wykorzystuje się energię podziemnych wód do ogrzewania mieszkań. Główną przesłanką do uruchomienia ciepłowni geotermalnej był istniejący otwór poszukiwawczy za ropą i gazem, który wykonano jeszcze w latach 70. Prawidłowo przeprowadzona rekonstrukcja starego odwiertu obniżyła koszty udostępnienia horyzontu wodonośnego o około 50%, a odpowiednie parametry wody termalnej zalegającej na poziomie dolnej kredy umożliwiły zbudowanie systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem tylko jednego otworu wiertniczego. Temperatura wody geotermalnej w omawianym złożu wynosi 42 stopni C

Akumulatory
(02.07.2006)
Jeszcze niedawno jakość energii elektrycznej była głównie problemem technicznym zaprzątającym umysły jedynie specjalistów tej wąskiej dziedziny elektrotechniki. Obecnie w krajach uprzemysłowionych stała się ona przedmiotem szczególnej uwagi. Przyczyną tego szybkiego zwrotu okazał się przyspieszony rozwój technologii cyfrowych, które wkroczyły dosłownie do wszystkich obszarów działalności człowieka. Linie produkcyjne w nowoczesnych zakładach przemysłowych są sterowane przez mikroprocesorowe układy automatyki.

Druga młodość węgla
(02.07.2006)
Kiedy na jednej z rozpraw doktorskich w Akademii Górniczo-Hutniczej padło pytanie: jak górnictwo węglowe może być bardziej użyteczne zwłaszcza dla tej części polskiego społeczeństwa, której nie stać na ekskluzywne ciepło z gazu lub prądu, odpowiedź przyszła ze strony Katowickiego Holdingu Węglowego. Dr inż. Maksymilian Klank, prezes KHW stoi bowiem na stanowisku, iż w warunkach gospodarki wolnorynkowej każdy zakład, w tym także górniczy ma rację bytu o tyle, o ile istnieje zapotrzebowanie na jego produkty. Popyt jest jednak na szczęście takim zjawiskiem, które daje się aktywnie kształtować i kreować. Choćby poprzez budowę zorganizowanego systemu zaczynającego się od upowszechnieniu nowoczesnych, skutecznych i w pełni ekologicznych technik spalania węgla kamiennego poprzez wydobycie, odpowiednie przygotowanie paliwa, sprawny system sprzedaży i... odbiór oraz zagospodarowanie pozostałych odpadów.

Dom ze słomy i gliny, ogniwa, biomasa
(02.07.2006)
W Stryszowie, nieopodal Krakowa od kilku lat funkcjonuje ośrodek, którego głównym celem jest promowanie i wdrażanie ekologicznych rozwiązań technologicznych. Placówka o nazwie Sunflower Farm wzbudza duże zainteresowanie szczególnie wśród młodzieży. Trwają prace nad budową nowego domu ze słomy i gliny, w którym już wkrótce będą się odbywać warsztaty i seminaria dla większej liczby osób. Nikt się tutaj nie nudzi. W rozpoczętej właśnie produkcji gliniano-słomianych cegieł pomagają studenci. Pracę umila muzyka płynąca z radia zasilanego ze zintegrowanego z obudową ogniwa fotowoltaicznego. Nieopodal stoi ekologiczna oczyszczalnia ścieków. Za starym budynkiem, na którego dachu lśnią panele słoneczne widać szklarnię do pasywnego pozyskiwania energii słonecznej i połączony z nią niewielki domek ekologiczny. Zainteresowani miejscem, poprosiliśmy o rozmowę Krzysztofa Wietrznego, głównego pomysłodawcę oraz inicjatora niezwykłej farmy.

Budując wiatrak
(02.07.2006)
Budując wiatrak, trzeba mieć świadomość, że tylko jego siła napędowa pozostanie darmowa, zaś za resztę trzeba słono zapłacić. W zależności od zapotrzebowania oraz przewidywanych na inwestycję środków wybieramy konkretny model elektrowni. Można przyjąć zasadę, iż im więcej energii chcemy uzyskać i im większy projekt zrealizować – tym większa będzie potrzebna ilość pozwoleń. Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 1 MW zgodnie z Prawem Energetycznym z 1997 roku nie wymagają uzyskania koncesji.

Metan z odpadów
(02.07.2006)
Dążenie do zapewnienia niezawodnych dostaw tańszej energii elektrycznej i/lub cieplnej sprzyja szybkiemu rozwojowi energetyki rozproszonej na całym świecie. Coraz liczniejsze i doskonalsze technologie energetyczne umożliwiają racjonalny wybór najkorzystniejszego rodzaju paliwa dla niezależnych źródeł, nierzadko z łatwo dostępnych, tanich zasobów lokalnych. Podobnie jak w przypadku wielkich konwencjonalnych źródeł mocy, również dla niezależnych producentów koszty pozyskania paliwa są jednym z czynników decydujących o opłacalności przedsięwzięcia. Pod tym względem zdecydowanie spośród innych opcji wyróżniają się źródła fotowoltaiczne, zasilane wszechobecną energią słoneczną.

Elektrownie węglowe też do lamusa
(02.07.2006)
Coraz głośniej mówi się o perspektywach rozwoju ogniw paliwowych na świecie. Szansą dla tego typu urządzeń jest obniżenie kosztów materiałów niezbędnych do ich produkcji oraz ogólny postęp technologiczny. Ważną sprawą są również ogólne światowe tendencje poszukiwań nowych bardziej niezależnych możliwości produkcji energii.

Elektrownia bez dymu i ognia
(02.07.2006)
W lutowym numerze „Energii Gigawat” z 2002 r. przedstawiliśmy ciekawy pomysł na produkcję energii z wykorzystaniem cieczy niskowrzących, który ma szansę zrewolucjonizować energetykę. Po publikacji rozdzwoniły się w redakcji telefony z prośbą o podanie kontaktu do autora projektu - Aleksandra Żytkiewicza. Pisaliśmy, że zdesperowany wynalazca od lat zmaga się z licznymi przeciwnościami losu, skutecznie uniemożliwiającymi znalezienie mu podmiotu, z pomocą którego mógłby zrealizować prototypowe urządzenie i przeprowadzić prace badawcze oraz analizy ekonomiczne na funkcjonującym modelu. Dodajmy, że teoretyczny projekt otrzymał pozytywne opinie wielu fachowców, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki Krakowskiej.

Czy powstaną wiatraki na Bałtyku
(02.07.2006)
W temacie wspierania energii odnawialnej do czołówki europejskiej nam daleko, a niektórzy określają politykę prawną polskiego rządu w tym kierunku jako wręcz przeciwną. Nie można jednak powiedzieć, że nic się u nas nie zmienia. No a dzieje się, ponieważ Unia Europejska nałożyła na państwa kandydujące konkretny, minimalny wymóg udziału krajowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Polska zobowiązała się, że do roku 2010 zwiększy udział energii odnawialnej do 7%. Czas pędzi nieubłaganie no i coś trzeba z tym fantem przecież zrobić. Nadzieją są wiatraki, choć nie tylko. Jeśli popatrzyć na przyrost wielkości zainstalowanej mocy w Polsce pochodzącej z energetyki wiatrowej, sprawa nie wygląda tak źle. Na początku 2001 roku mieliśmy ok. 9,5 MW. Po głośnych inwestycjach w Barzowicach i Cisowie ogólna moc wzrosła do ok. 26 MW, a na 2003 planuje się, że moc łączna wiatraków w Polsce znacznie przekroczy 100 MW.

Energia z... próżni
(02.07.2006)
Obecnie w fizyce kształtuje się zasadniczo nowy kierunek badań związany z poznawaniem własności i możliwości tzw. fizycznej próżni. Kierunek ten już wkrótce może doprowadzić do opracowania rewolucyjnych wręcz technologii w energetyce, elektronice i wielu innych dziedzinach. Dla przybliżenia tych obiecujących perspektyw należy najpierw uzmysłowić sobie miejsce i naturę próżni w otaczającym nas świecie. Z jednej strony, w bezkresnym Wszechświecie „wypełnionym” próżnią, wszystkie ciała, mimo niewyobrażalnej masy rzędu 1050 kg, stanowią mniej niż mikroskopijny pyłek. Z drugiej strony najmniejsze elementy materii – atomy – również składają się prawie całkowicie z wolnej przestrzeni zwanej fizyczną próżnią.

Ogniwa paliwowe
(02.07.2006)
Prawie 85% stale rosnącego, światowego zapotrzebowania na energię pokrywa się wciąż jeszcze jej nieodnawialnymi nośnikami. Chociaż ich zasoby są ograniczone, to w dodatku stosowane dziś technologie, przetwarzające węgiel, gaz ziemny oraz ciężkie frakcje ropy do energii elektrycznej charakteryzują się relatywnie niską sprawnością, limitowaną – jak wiadomo – prawem Carnota. Na domiar złego, tym technologiom towarzyszy znaczna uciążliwość dla środowiska nie tylko z powodu metod wydobywania nieodnawialnych nośników energii, ich transportu i przetwórstwa, ale również składowania odpadów, jak i ogromnej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co w globalnym, nasilającym się oddziaływaniu, zagraża katastrofą ekosfery.

Energia spod ziemi
(02.07.2006)
Na podstawie artykułu „Clean Energy:Earth Energy for a Cleaner Environment” zamieszczonego w serwisie Departamentu Energetyki USA opracował Piotr Olszowiec W wielu miejscach świata ciepło wydzielane z głębi Ziemi gromadzi się w wielkich podziemnych zbiornikach gorącej wody lub pary. Energię tę można uwolnić przez wywiercenie otworów, którymi para lub gorąca woda kierowana jest do różnorodnych instalacji energetycznych.

Co zrobić z drewnem odpadowym
(02.07.2006)
Istnieje wiele technologii w obszarze rozproszonej energii – a szereg z nich autor zaprezentował w kilku wcześniejszych artykułach – ale ta pod nazwą „Organic Rankine Cycle” (Proces ORC) austriackiej firmy BIOSTROM-ERZEUGUNGS GmbH, bazującej na odpadowym drewnie i sprzężonej z absorpcyjnym blokiem zimna, zasługuje na szczególną uwagę specjalistów przede wszystkim w naszym kraju. Polska dysponuje ogromnymi zasobami drewna odpadowego – które od dziesięcioleci marnuje się – a jednocześnie zabiegamy o nowych dostawców najdroższego nośnika energii, którym jest gaz ziemny.

Cieczowe kolektory słoneczne
(02.07.2006)
Polska posiada korzystne warunki klimatyczne do efektywnego pozyskiwania energii pochodzącej ze Słońca. Energia ta przetworzona za pomocą kolektorów cieczowych może być wykorzystywana do produkcji ciepłej wody użytkowej bądź wspomagania układów centralnego ogrzewania. Według opracowań krajowych naukowców roczna wartość nasłonecznienia w Polsce, czyli ilość czasu kiedy słońce znajduje się nad horyzontem i nie jest zasłonięte chmurami, wynosi średnio 1200-1700 godzin. Trochę bardziej optymistyczne dane można odnaleźć w jednej z ulotek zagranicznych producentów kolektorów, który podaje, że słonecznych godzin w roku mamy ok. 1900.

Chemia w parze z ekologią
(02.07.2006)
Tytuł „Firma przyjazna środowisku” otrzymał niedawno Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. za ekologiczne efekty zastosowania w płockiej rafinerii nowoczesnej technologii Hydroodsiarczania Gudronu. Zaangażowanie firmy w działania na rzecz poprawy środowiska w ostatnich latach nagrodzone zostało dwukrotnym tytułem Lidera Polskiej Ekologii, nagrodami za innowacyjność w tej dziedzinie oraz Panteonem Polskiej Ekologii. Konkurs „Przyjaźni środowisku”, pod honorowym patronatem Prezydenta RP - Aleksandra Kwaśniewskiego, organizowany jest od trzech lat przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie „Europa - Nasz Dom. Podstawowym kryterium kwalifikacji jest opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska poświadczająca efekty działalności kandydata w zakresie stosowania standardów ekologicznych. Pozytywną opinię inspektoratu WIOŚ jaką otrzymał PKN ORLEN S.A., potwierdziła komisja pod przewodnictwem Prezesa Ligi Ochrony Przyrody, która przeprowadziła audit środowiskowy w Płocku.

Ekopaliwa, biopaliwa
(02.07.2006)
Przygotowany rządowy projekt ustawy „o organizacji rynku eko-paliw płynnych i ich składników" wzbudza i pewnie będzie jeszcze wzbudzać wiele emocji w kontekście szans, jakie może przynieść wprowadzenie go w życie. Wychodząc od wyrażanej w parlamencie woli wsparcia dla krajowej produkcji eko-paliw płynnych, wytwarzanych na bazie rodzimych surowców, problem biopaliw w Polsce ujmowany jest głownie w kontekście poprawy sytuacji w rolnictwie poprzez np. zagospodarowanie nieużytków, a przez to - stworzenie nowych miejsc pracy zarówno na wsiach, jaki i w krajowych agrorafineriach, czy też pod kątem poprawy bilansu handlowego kraju. Czy takie spojrzenie na kwestie paliw alternatywnych jest wystarczające dla wypromowania stabilnego i rozwijającego się rynku biopaliw (w projekcie nazywanego rynkiem eko-paliw) widzianego szerzej, choćby z punktu widzenia przyjętych w Polsce założeń "Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej", czy też regulacji unijnych?

Kwaterka spirytusu na bak
(02.07.2006)
W piątek, 17 stycznia 2003 roku w samo południe, zamiast hejnału z Wieży Mariackiej w I programie Polskiego Radia mieliśmy bezpośrednią transmisję z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent RP - Aleksander Kwaśniewski na oczach całego narodu zawetował ustawę o biopaliwach. Hejnał jednak wiekowym przyzwyczajeniem przebił się jednak na antenę. A wtedy dało się słyszeć wyraźne kobiece westchnienie: Jezus Maria...

Biopaliwa do lamusa?
(02.07.2006)
Rozpad koalicji rządowej SLD-PSL zdaje się przesądzać o wynikach głosowania w sprawie veta do ustawy o organizacji rynku biopaliw i biokomponentów do ich produkcji. Bez poparcia Klubu SLD, zdecydowani zwolennicy ustawy – PSL i Samoobrona mają razem tylko 82 głosy, podczas gdy do odrzucenia veta potrzeba większości 3/5 głosów (276 posłów przy pełnej frekwencji). Posłowie Sojuszu od pewnego czasu sugerują, iż rząd powinien przygotować nowy projekt tej ustawy, w którym znajdą się m.in. zapisy o stopniowym dochodzeniu do określonej proporcji biokomponentów w paliwach, o prawie wyboru paliwa bez biokomponentów oraz o systemie kontroli jakości biopaliwa. Właśnie brak tych uregulowań był przedmiotem największej krytyki wielu ekspertów i powodem veta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Zgazowana biomasa
(02.07.2006)
Zagrożenia związane z ocieplaniem klimatu wywierają rosnący wpływ na politykę energetyczną wysokorozwiniętych krajów. W niektórych z nich, zwłaszcza w USA i Europie Zachodniej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę. Obok energetyki wiatrowej, która rozwija się najszybciej z wszystkich niekonwencjonalnych sposobów wytwarzania energii, wzrasta także znaczenie biomasy – odnawialnych paliw organicznych pod postacią odpadów drewna i innych organicznych odpadów przemysłowych, rolniczych oraz komunalnych. Chociaż te różnorodne odpady stanowią istotne źródło dla energetyki niekonwencjonalnej, to jednak przyszłości wykorzystania biomasy należy upatrywać w utylizacji roślin o szybkim przyroście masy; takich jak trzcina cukrowa, rzepak, tropikalne trawy, wierzby i inne produkty gospodarki leśnej.

Biogaz, słoma, zrąbki, wiatr, słońce
(02.07.2006)
Biogaz, słoma, zrąbki, wiatr, słońce – w gminach Kapitał natury, czyli jakość powietrza, gleb, wód oraz lasów może być czynnikiem decydującym o rozwoju gospodarczym regionu. Polskie gminy coraz chętniej i odważniej inwestują w przedsięwzięcia wykorzystujące odnawialne źródła energii: siłę wiatru, rzek, promieniowania słonecznego, ciepło ziemi czy biomasę. Wykorzystanie tych źródeł stanowi jeden z warunków zrównoważonego rozwoju przynoszącego wymierne korzyści ekologiczno – energetyczne.

Bez fundamentów
(02.07.2006)
Na terenie jednego z gospodarstw w Lipnicy Wielkiej na Orawie od końca kwietnia stoi dwunastometrowy maszt z wiatrakiem. Nowoczesną elektrownię wiatrową skonstruował samodzielnie mieszkaniec tej miejscowości - Eugeniusz Pniaczek, razem z dwoma kolegami – Arturem Hancem i Markiem Stolińskim. Konstruktorzy tej elektrowni poznali się na studiach. – Razem mieszkaliśmy w akademiku w trakcie studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej – mówi Eugeniusz Pniaczek (na zdjęciu, w środku) – Ja studiowałem mechanikę, a Artur (na zdjęciu, po prawej stronie) elektronikę. To właśnie od Artura zainteresowałem się tematyką elektrowni wiatrowych, złapałem bakcyla i zabrałem się za działalność w tej dziedzinie.

Bakterie mogłyby
(02.07.2006)
Z wodorem nie tak łatwo... z dr inż. Markiem Rudkowskim rozmawia Jacek Balcewicz - Wielkie koncerny motoryzacyjne szykują premiery samochodów napędzanych wodorem, a tymczasem już na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku na Politechnice Krakowskiej była „nyska”, której silnik przystosował Pan do zasilania wodorem.

Bakterie w energetyce: Usuwają zanieczyszczenia
(02.07.2006)
Szybki rozwój biologii, a zwłaszcza genetyki odkrywa nowe perspektywy dla wielu dziedzin nauki i gospodarki. Jedną z nich jest energetyka, przed którą pojawiła się możliwość osiągnięcia efektów trudnych do uzyskania przy zastosowaniu obecnie dostępnych technologii. Departament Energetyki USA wyasygnował dla 20 uniwersytetów i placówek naukowych kwotę 103 mln USD na wykonanie badań w ramach programu o nazwie „Genomes of Life”.

Bajty w energetyce
(02.07.2006)
Jeszcze do niedawna wydawało się, że dziedziny takie jak energetyka i informatyka nie w pełni wykorzystywały wzajemny potencjał. Przemysł energetyczny jawił się jako ten obszar gospodarki, w którym stopień informatyzacji procesów biznesowych i technicznych był mniej zaawansowany niż w innych branżach. Miało to jednak swoje uzasadnienie, gdyż informatyka sama w sobie jest jedynie celem, a nie środkiem i powinna odpowiadać bieżącym potrzebom.

Zielony prąd z austriackich źródeł
(02.07.2006)
Austriacki koncern energetyczny Verbund zamierza importować do Polski energię z odnawialnych źródeł. 7 marca na konferencji prasowej w Warszawie, prezes największej austriackiej firmy energetycznej Verbund - Hans Haider oraz odpowiedzialny za obrót energią i kontakty zagraniczne - Johannes Sereinig, poinformowali o otworzeniu biura swojej polskiej spółki handlowej – APT Austrian Power Trading Polska Sp. z o.o.

Podhale - kraina aquaparków
(02.07.2006)
Od siedmiu lat w Zakopanem działa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. Jego główną działalnością jest dostarczanie energii cieplnej pochodzącej z wód geotermalnych. W tym roku, po raz pierwszy, w ten sposób ogrzane zostanie Zakopane. Spółka zarządza dziewięcioma z dziesięciu źródeł wód termalnych na Podhalu. Niektóre z tych odwiertów nie nadają się do celów energetycznych.

Czy nas potrzebują?
(02.07.2006)
W listopadzie br. zorganizowano w Krakowie międzynarodową konferencje naftową pt: „Czy świat nas potrzebuje?”. Honorowymi Gośćmi konferencji byli Konstantyn Zhygałow, ambasador Republiki Kazachstanu w RP wraz z attache - Margułanem Bajmuchanem oraz Elżbieta Bodio, dyrektor departamentu współpracy z zagranicą w Ministerstwie Gospodarki.

Akustyczne oczyszczanie podgrzewaczy
(02.07.2006)
Akustyczne oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła w regeneracyjnych podgrzewaczach powietrza praktykuje się w niektórych krajach od ponad 20 lat. Amerykańskie doświadczenia w zakresie tej nadal nie stosowanej w naszej energetyce technologii zaprezentował miesięcznik „Power Engineering” na przykładzie elektrowni cieplnej Xcel Energy's Roy Tolk Station.

Sposób na CO2
(02.07.2006)
Paliwa organiczne jeszcze długo pozostaną głównym źródłem energii na świecie. Jednak spalanie tych paliw będzie nieuchronnie prowadzić do wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej, o ile nie zostaną wdrożone technologie umożliwiające redukcję jego emisji. W celu stabilizacji, a następnie obniżenia emisji tego gazu, odpowiedzialnego za efekt cieplarniany, konieczne będzie zastosowanie tzw. sekwestracji dwutlenku węgla czyli zespołu przedsięwzięć służących wychwytywaniu, oddzielaniu i składowaniu lub ewentualnemu, powtórnemu wykorzystaniu tego gazu.

W 2020 r. wyemitujemy 10,4 mld
(02.07.2006)
Prognozy dotyczące światowej emisji dwutlenku węgla, zawartego w gazach spalinowych, ukazały się w licznych publikacjach. Najważniejsze konkluzje z nich wynikające przedstawiają się następująco: w 2020 r. emisja dwutlenku węgla zawartego w spalinach, osiągnie poziom ok. 10,4 miliarda ton (w przeliczeniu na pierwiastek C, zawarty w CO2).

Energia - Gigawat
(29.06.2006)
Energia - Gigawat jest niezależnym miesięcznikiem adresowanym do osób na kierowniczych stanowiskach w przemyśle, których krąg zainteresowań obraca się wokół problemów wytwarzania energii w kraju i na świecie z rozszerzeniem w kierunku zagadnień związanych z wydobyciem, przesyłem oraz przetwórstwem konwencjonalnych nośników energetycznych: ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla - od poszukiwań tych surowców, przez ich wydobycie i przeróbkę - po sprzedaż detaliczną produktów powstających w wyniku ich przetworzenia.
   WASZYM ZDANIEM

autor: Jacek (31.01.2007, 17:58:07)
Tak trzymać.

autor: markus.ciesielski@freenet.de (16.10.2006, 02:38:11)
Dzien dobry od kilku miesiecy szukam miejsca na adaptacje malej elektrocieplowni o P elek 375 kW oraz P ther 613 kW .mam mozliwosci zakupienia nastepnych prosze o pomoc

autor: Maria Magalena Dasiewicz (17.09.2006, 19:25:54)
Szukam sposobu na urochomienie tych wszystkich wiadomych już rzeczy i spraw, ale my tylko ciągle gadamy, gadamy. gadamy, a czyny .... . Je jestem otawrta na natychmianstowe działnie, bo wiem że czas krótki - albo uratujemy swoją Planetę albo będzia tak, jak "prorokują" naukowcy. Trzeba się zastanowić nad tym z jakiego powodu danaq jest nam wiedza(bo nie jest tak, że ot tak sobie) a co umiemy, chcemy z nią zrobić. Moim zdanie wiedza jest po to nie aby wiedzieć, tylko aby ją wykorzystywać czyli realizować. To wszystko.

Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 3+1=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2021 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.